Global verdensborger

I en verden som er stadig mer sammenknyttet, hvor vi er avhengige av hverandre, med et arbeidsmarked som både er lokalt og globalt på samme tid, kommer dine fremtidige kollegaer til å komme fra, og finnes i, mange ulike land og kulturer. Dine erfaringer og kunnskaper fra et utvekslingsår kommer til å gi deg en etterspurt og viktig kompetanse. Å bli en global verdensborger innebærer med andre ord at du får en fantastisk unik opplevelse som styrker deg i fremtiden.

Utvekslingsopphold gjør deg til en verdensborger.

Å studere et år i utlandet og bo i en vertsfamilie stryker din evne til å forstå andres perspektiv, øker din kapasitet til å samarbeide med personer fra en annen bakgrunn og kultur, og til å se andre perspektiv enn det du selv hadde i begynnelsen. Det gir deg en enorm boost i å løse problem, bygge nettverk, være aktiv og ikke minst, du lærer deg selv å kjenne og øker selvtilliten din. Et år som utvekslingselev viser også at du er nyskjerrig, villig til å lære deg nye ting, har ambisjoner og bryr deg om andre. Og ikke minst at du kan tilpasse deg til nye situasjoner og er fleksibel.

Global kompetanse

Den interkulturelle erfaringen du får som utvekslingsstudent styrker deg som person, i hovedsak på fire områder, som til sammen er grunnleggende for å bli en global verdensborger:

Dine verdier om

 • kulturelle forskjeller
 • menneskers likeverd og menneskerettigheter
 • demokratisk kultur

Dine holdninger:

 • åpenhet for andre kulturer, religioner og verdenssyn
 • respekt og ansvar
 • interesse for andre, for samfunnet og dets innflytelse

Din kunnskap og forståelse

 • om deg selv
 • språklig og kommunikativt
 • om verden og andre kulturer
 • om politikk, media, økonomi og bærekraftighet

Dine ferdigheter

 • tilpasningsevne
 • samarbeidsevne
 • kritisk og analytisk tankesett
 • empati
 • konflikthåndtering
 • lytte og observere
 • kommunikasjon

Les en artikkel i Scandinavian Travel om dette temaet